Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky mojeCaffe.cz
Obecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě mojecaffe.cz. Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, vše ve znění novel.
Prodávající a provozovatel
Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu mojecaffe.cz, je Autoblu s.r.o., se sídlem Plzeň 2-Slovany, Lobzy, Vyšehradská 1133/19, IČO: 03540863, e-mail: obchod@mojecaffe.cz.
Kupující / spotřebitel
je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující / nikoli spotřebitel
je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy
je elektronický dokument, který vzniká na základě nabídky internetového obchodu mojeCaffe.cz a Kupujícím vložených údajů. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku, mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Zaslání zboží, poštovné a placení
objednané zboží zasíláme prostřednictvím České pošty. Poštovné pro objednávky v hodnotě do 3000 Kč (včetně) je 99 Kč. Pro objednávky od 3001 Kč je poštovné zdarma. V případě platby dobírkou je k poštovnému přičteno dobírkovné ve výši 35 Kč. Zboží si lze také osobně vyzvednout bez účtování poštovného v Plzni ve Vyšehradské ulici č. 19 (před osobním vyzvednutím je nutné provést platbu bankovním převodem).
Reklamace
je uplatnění práv kupujícího z rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění práv kupujícího plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady.
Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy
Pokud není Spotřebitel se zbožím spokojeni, může je, bez udání důvodu, vrátit do 14 dnů od převzetí zásilky nazpět a Prodávající, dle přání Spotřebitele vrátí Spotřebiteli peníze nebo vymění zboží za jiné.
Odstoupení od smlouvy
Internetový obchod mojeCaffe.cz poskytuje Spotřebiteli dle Občanského zákoníku ochrannou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu. Pokud se Spotřebitel rozhodne tuto možnost využít, zašle zboží zpět, včetně kopie dodacího listu a průvodního dopisu, ve kterém bude uvedeno, že odstupuje od uzavřené kupní smlouvy. Rozhodující je datum odeslání odstoupení. Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů, jako jsou dodávky potravin (s výjimkou balených potravin v doposud neotevřeném balení) a zařízení nebo strojů na zpracování potravin, pokud již došlo k jejich používání. V případě odstoupení od smlouvy ve výše uvedené lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, náleží Spotřebiteli náhrada za zaplacené poštovné související s dodáním zboží Spotřebiteli. Náklady spojené s navrácením zboží, v případě odstoupení od smlouvy, nese spotřebitel. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.
Vrácení peněz
Peníze budou kupujícímu vráceny ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy poštovní poukázkou nebo, na žádost kupujícího, budou peníze vráceny na bankovní účet. Tato lhůta se může prodloužit do doby, než bude prodávajícímu doručeno zpět vracené zboží.
Ochrana osobních údajů
Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů databázi prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění databáze prodávajícího a další zákonná práva k těmto údajům.
Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu kupujícího v souvislosti s prodejem a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují data poskytnutá externímu dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném k bezproblémovému doručení zboží.
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
V Plzni, dne 11. listopadu 2016 mojeCaffe.cz