Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

REKLAMAČNÍ ŘÁD
REKLAMAČNÍ ŘÁD
Záruční doba
Záruční doba pro zákazníky/spotřebitele je 24 měsíců na všechny nabízené výrobky, není-li uvedeno jinak v popisu výrobku.
Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodování s daným výrobkem (nakupují zboží na IČ v rámci své podnikatelské činnosti), není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě je záruční doba 6 měsíců, není-li smluvně ujednáno jinak.
Záruční list
Jako záruční list slouží prodejní doklad.
Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou.
Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
Uplatnění reklamace
Za všech okolností se snažíme vyjít spotřebiteli vstříc. V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci.
Postup: Kupující zašle reklamované zboží (včetně kopie prodejního dokladu, případně i průvodního dopisu) se stručným popisem vady na adresu uvedenou v prodejním dokladu. Je vhodné, zároveň zaslat informaci o úmyslu reklamovat zboží ještě e-mailovou schránku: obchod@mojecaffe.cz.
O přijetí zboží k reklamaci bude kupujícímu zasláno potvrzení s uvedením data přijetí reklamace, požadovaného způsobu vyřízení a předpokládaném termínu vyřízení reklamace. Následně bude kupující vyrozuměn o výsledku reklamace, tj. provedení opravy, výměny nebo zamítnutí reklamace včetně odůvodnění.
Rozsah záruky
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho částí) způsobené obvyklým používáním (§ 619 OZ) nebo na poškození způsobené nešetrným zacházením či v rozporu se správným užíváním nebo údržbou výrobku. Zkrácení životnosti výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a její reklamace nebude uznána.
Řešení záruky uplatněné spotřebitelem
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující-spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí.
Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.
Vyřízení reklamace
Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli.
Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu).

Našim cílem je vyřídit reklamaci ke spokojenosti kupujícího.

Autoblu s.r.o.
provozovatel internetového obchodu mojeCaffe.cz
se sídlem Plzeň, Vyšehradská 19
IČO: 03540863
e-mail: obchod@mojecaffe.cz

V Plzni, dne 1. srpna 2009 mojeCaffe.cz (poslední změna 7. 11. 2014)